Angular 9 – Lazy Loading ve Multiple Layout Kullanimi

Bir site yapiyoruz. Sitede anasayfa bilesenleri,yönetim paneli ve ek olarak 404 sayfasi var. Normalde app-routing.mudule.ts de component bazli bir routing yapisi kurgulayabiliriz. Fakat sadelik ve kullanim kolayligi acisindan lazy-loading seklinde yüklenen modüler bir yapi kurgulayacagiz. Anasayfa bilesenlerini SiteModule altinda toplayacagiz. Site yönetim ile ilgili bilesenleri ise DashboardModule de toplayacagiz. PageNotFound mesaji icin ise bir component kullanacagiz.

Örnek site yapimiz bu sekildedir.
Örnek site yapimiz bu sekildedir.

app-routing.mudule.ts dosya icerigimiz su sekildedir:

import { NgModule } from '@angular/core';
import {Routes, RouterModule, PreloadAllModules} from '@angular/router';
import {PageNotFoundComponent} from "./page-not-found/page-not-found.component";
import {AuthGaurdService} from "./services/auth-guard.service";
import {LandingPageLayoutComponent} from "./shared/layout/guest/landing-page-layout/landing-page-layout.component";

const routes: Routes = [
 {
  path: '',
  loadChildren: () => import('./modules/site/site.module').then(m => m.SiteModule),
  data: { preload: true }
 },
 {
  path: 'dashboard',
  loadChildren: () => import(`./modules/dashboard/dashboard.module`).then(m => m.DashboardModule),
  canActivate:[AuthGaurdService],
  data: { preload: true }
 },
 {
  path: '',
  component: LandingPageLayoutComponent,
  children: [
   { path: '**', component: PageNotFoundComponent }
   ]
 }
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forRoot(routes, { useHash: false, onSameUrlNavigation: 'reload', preloadingStrategy: PreloadAllModules})],
 exports: [ RouterModule ]
})
export class AppRoutingModule { }

Görüldügü üzere app-routing.mudule.ts dosyamiz SiteModule ve DashboardModule featured module kullanimi ile oldukca sade bir görünüme kavustu. Simdi ilk olarak SiteModule routing mekanizmasini ele alalim. site-routing.mudule.ts asagidaki gibidir:

import { NgModule } from '@angular/core';

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';

import {SignupComponent} from "./signup/signup.component";
import {LoginComponent} from "./login/login.component";
import {PostsListComponent} from "./posts-list/posts-list.component";
import {PostDetailsComponent} from "./post-details/post-details.component";
import {DefaultLayoutComponent} from "../../shared/layout/guest/default-layout/default-layout.component";
import {LandingPageLayoutComponent} from "../../shared/layout/guest/landing-page-layout/landing-page-layout.component";


const routes: Routes = [
 {
  path: '',
  component: DefaultLayoutComponent,
  children: [
   { path: '', redirectTo: 'posts', pathMatch: 'full' },
   { path: 'posts', component: PostsListComponent },
   { path: 'post/:id', component: PostDetailsComponent },
  ]
 },
 {
  path: '',
  component: LandingPageLayoutComponent,
  children: [
   { path: 'login', component: LoginComponent },
   { path: 'signup', component: SignupComponent }
  ]
 },

];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forChild(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class SiteRoutingModule { }

Anasayfa icin kullandigimiz SiteModule component’leri iki ayri sablon kullaniyor: DefaultLayoutComponent ve LandingPageLayoutComponent. Simdi bu layoutlari ve layoutlara özgü ciktimizi ele alalim. default-layout.component.html dosyamiz ve kullanim sonucu olusan ekran görüntüsü asagidaki gibidir:

<site-navbar></site-navbar>
<div class="container mb-5">
 <div class="row">
  <div class="col-md-8">  
   <router-outlet></router-outlet>   
  </div>
  <div class="col-md-4">
   <site-sidebar></site-sidebar>
  </div>
 </div>
</div>
<site-footer></site-footer>
default-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.
default-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.

landing-page-layout.component.html dosyamiz ve kullanim sonucu olusan ekran görüntüsü asagidaki gibidir:

<site-navbar></site-navbar>
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-12 my-3">
   <router-outlet></router-outlet>
  </div>
 </div>
</div>
landing-page-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.
landing-page-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.

Ikinci olarak DashboardModule routing mekanizmasini ele alalim. dashboard-routing.mudule.ts asagidaki gibidir:

import { NgModule } from '@angular/core';

import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';
import {AddPostComponent} from "./add-post/add-post.component";
import {EditPostComponent} from "./edit-post/edit-post.component";
import {ListComponent} from "./list/list.component";
import {EditUserComponent} from "./edit-user/edit-user.component";
import {AuthorisedDefaultLayoutComponent} from "../../shared/layout/authorised/authorised-default-layout/authorised-default-layout.component";
import {AuthorisedLandingPageLayoutComponent} from "../../shared/layout/authorised/authorised-landing-page-layout/authorised-landing-page-layout.component";

const routes: Routes = [
 {
  path: '',
  component: AuthorisedDefaultLayoutComponent,
  children: [
   { path: '', component: ListComponent },
   { path: 'user/edit', component: EditUserComponent },
  ]
 },
 {
  path: '',
  component: AuthorisedLandingPageLayoutComponent,
  children: [
   { path: 'post/add', component: AddPostComponent },
   { path: 'post/edit/:id', component: EditPostComponent },

  ]
 },
];

@NgModule({
 imports: [RouterModule.forChild(routes)],
 exports: [RouterModule]
})
export class DashboardRoutingModule { }

Yönetim paneli icin kullandigimiz DashboardModule component’leri iki ayri sablon kullaniyor: AuthorisedDefaultLayoutComponent ve AuthorisedLandingPageLayoutComponent. Simdi bu layoutlari ve layoutlara özgü ciktimizi ele alalim. authorised-default-layout.component.html dosyamiz ve kullanim sonucu olusan ekran görüntüsü asagidaki gibidir:

<app-authorised-navbar></app-authorised-navbar>
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-md-3">
   <app-authorised-sidebar></app-authorised-sidebar>
  </div>
  <div class="col-md-9 my-3">
   <router-outlet></router-outlet>
  </div>
 </div>
</div>
authorised-default-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.
authorised-default-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.

authorised-landing-page-layout.component.html dosyamiz ve kullanim sonucu olusan ekran görüntüsü asagidaki gibidir:

<app-authorised-navbar></app-authorised-navbar>
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-xs-12 col-12 my-3">
   <router-outlet></router-outlet>
  </div>
 </div>
</div>
authorised-landing-page-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.
authorised-landing-page-layout kullanimi sonucu olusan ciktimiz bu sekildedir.

Ücüncü olarak URL hatasi (PageNotFound durumu) icin app-routing.module.ts dosyamizda layout olarak landing-page-layout.component.html dosyasini kullandik. Örnek görüntü asagidaki gibidir:

Sayfa bulunamadi ekrani.
Sayfa bulunamadi ekrani.

Görüldügü üzere Angular routing mekanizmasinda lazy-loading modül kullanimi ile routing mekanizmasi alt modüllere yayilarak daha sade ve yönetilebilir uygulamalar yapmak mümkün. Ayrica lazy-load modüllerde güvenlik ayari yapmak da oldukca kolay. Örnegin asagidakiki kod parcasinda DashboardModule icin AuthGaurdService güvenlik kontrolünü tek satirda ( canActivate:[AuthGaurdService])ekledik. Böylece “/dashboard/..” ile devam eden tüm sayfalar kullanicinin sisteme giris yapmasina tabi olarak calisacak.

{
  path: 'dashboard',
  loadChildren: () => import(`./modules/dashboard/dashboard.module`).then(m => m.DashboardModule),
  canActivate:[AuthGaurdService],
  data: { preload: true }
 },

Umarim yararli olmustur.

Yorumlar